Waarom voor mij als ondernemer?

Voor mij als ondernemer

Hoeveel geschenkkaarten mag u geven aan uw personeel?

Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar: €40 + €40 per kind
Geschenken in natura, in specien of in de vorm van betaalbons, geschenkcheques genaamd, als ze een totaal bedrag van 40 Euro per jaar per werknemer en 40 Euro per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer niet overschrijden, en toegekend worden naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar.

De geschenkbons moeten een beperkte looptijd hebben en mogen aan de begunstigde niet in specien worden uitbetaald.
Ze mogen enkel worden ingeruild bij de ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de emittenten van de geschenkbons.

Pensionering: €40/dienstjaar (min. €120 - max. €1000)
Geschenken in specien of in de vorm van geschenkcheques die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn pensionering als ze een bedrag van 40 Euro niet overschrijden per volledig dienstjaar dat de werknemer bij de betrokken werkgever in dienst is en met een totaal bedrag van tenminste 120 Euro en maximum 1000 Euro.

De geschenkbons moeten een beperkte looptijd hebben en mogen aan de begunstigde niet in specien worden uitbetaald.
Ze mogen enkel worden ingeruild bij de handelaars die vooraf een akkoord hebben gesloten met de emittenten van die geschenkbon

Onderscheiding: €120
Geschenken in specien of in de vorm van geschenkbons die aan de werknemer worden overhandigd wanneer hij een eervolle onderscheiding ontvangt als ze een totaal bedrag van 120 EUR per jaar per werknemer niet overschrijden. De geschenkbons moeten een beperkte looptijd hebben en mogen aan de begunstigde niet in specien worden uitbetaald.
Ze mogen enkel worden ingeruild bij de ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de emittenten van die geschenkbons.

Huwelijk/samenwonen: €245
Geschenken in specien of in de vorm van geschenkbons die aan de werknemer worden overhandigd wanneer hij een huwelijk of samenlevingscontrect aangaat als ze een totaal bedrag van 245 EUR per jaar per werknemer niet overschrijden. De geschenkbons moeten een beperkte looptijd hebben en mogen aan de begunstigde niet in specien worden uitbetaald.
Ze mogen enkel worden ingeruild bij de ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de emittenten van die geschenkbons.

Volgens het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot vervanging van art. 19, paragraaf 2, 14e, van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeidersKoninklijk besluit van 11 juli 2003 tot vervanging van art. 19, paragraaf 2, 14e, van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Middenstandsraad
Heusden-Zolder
Contact:
Team Welzijn | Economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder
t. 011 80 83 21 
e. economie@heusden-zolder.be
×